måndag, augusti 29

abstrakt slumpmässig tänkare

Psykologikursen är intressant, idag fick jag inte bara lära mig och psykologins historia utan även genom ett test lära känna mig själv lite bättre. På testet blev jag en abstrakt slumpmässig tänkare, som tyvärr stämmer.

Ordnar information genom reflektion.
Frodas i ostruktuerade, människoorienterade omgivningar.
Den 'verkliga' världen är för mig en värld av känslor.
Minns bäst om information är personligt utformad.
Känner mig begränsad när jag underordnas en mycket strukturerad omgivning.
Har naturlig fallenhet för samarbete.
Känslor påverkar starkt min koncentration.
Lär genom association.
Är dålig på att avsluta jobb.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar